15. – 41. GÜN ve 2. AY İZLEMLERİ

15. – 41. GÜN ve 2. AY İZLEMLERİ

 1. Anne ve bebek karşılanır (Her aşamada soru sorabilecekleri belirtilir)
 1. Bebek ilk kez görülüyorsa:

·         Bebek bilgileri kayıt sistemine girilir

·         Gözle veya fizik muayene ile saptanan doğumsal anomali varlığı kontrol edilir.

·         Gelişimsel Kalça Displazisi risk faktörü varsa (kız bebek veya makat gelişse veya ailede GKD öyküsü varsa)  USG’ye yönlendirilir.

·         Üreme organları muayene edilir.

·         Daha önce D vitamini başlanıp başlanmadığı, kullanıp kullanmadığı sorgulanır.

 1. Anneye bebeğin herhangi bir sorununun olup olmadığını sorulur (Sorun varsa duruma göre değerlendirilir)
 1. Bebek muayene edilir

·         Baş çevresi, kilo, vücut ısısı ölçülür.

·         Bebeğin genel görünümüne bakılır: Hareketli mi? Canlı bir sesle ağlıyor mu? (Her iki durumda cevap hayır ise hipotiroidi, hipoglisemi, elektrolit bozuklukları ve enfeksiyon akla gelmelidir)

·         Gözle veya fizik muayene ile saptanan doğumsal bir anomalisi var mı?

·         Cildi muayene edilir: Sarılığı var mı?

·         Gözlerden iltihaplı akıntı geliyor mu?

·         Göbekte kızarıklık ya da iltihaplı akıntı var mı?

·         Deride püstül var mı?

·         Baş ve boyun muayenesi yapılır.

·         Solunumu ve kalbi değerlendirilir.

Belirtiler

Sınıflama

Tedavi ve Öneriler

  Havale ya da

  Dakikada 60 ya da daha üstü solunum

  Ağır göğüs çekintisi ya da

  İnleme ya da

  Fontanel bombeliği ya da

  Göbek çevresindeki deriye yayılan kızarıklık yada

  37.5 derecenin üzeri ya da 35.5 derecenin altı vücut sıcaklığı ya da

  Ağır ya da 5’ten fazla püstül ya da

  Letarjik ya da bilinci kapalı ya da

  Normalden az hareket

 

Olası Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Ya Da Çok Ağır Hastalık

Havale geçiriyorsa tedavi edilir.

Kas içi antibiyotiğin ilk dozu verilir.

Kan şekerinin düşmesine karşı önlem alınır.

Bebek hastaneye götürülürken yolda nasıl sıcak tutulacağı konusunda anne bilgilendirilir.

Acilen hastaneye sevk edilir.

  Kızarık ya da iltihaplı göbek ya da

  Sayısı 5’ten az püstül ya da

  Gözlerde iltihaplı akıntı

Lokal Bakteriyel Enfeksiyon

Anneye lokal enfeksiyonların evde tedavisi öğretilir.

Anneye küçük bebeğin evde bakımı anlatılır ve 2 gün sonra kontrole gelmesi söylenir.

  Pamukçuk ya da bez dermatiti

Lokal Mantar Enfeksiyonu

Lokal antifungal verilir.

Anneye lokal enfeksiyonların evde tedavisi öğretilir.

Anneye küçük bebeğin evde bakımı anlatılır ve 2 gün sonra kontrole gelmesi söylenir.

*1 hafta ile 2 ay arası bebekler bu şemaya göre değerlendirilir.

 

 • Gelişimsel Kalça Displazisi risk faktörü varsa (kız bebek veya makat gelişse veya ailede GKD öyküsü varsa)  USG’ ye yönlendirilir.
 • Refleksleri kontrol edilir.
 • Bebeğin işitmesi ve görmesi değerlendirilir.

 

Görme Taraması

Yenidoğan döneminde göz muayenesi ile saptanabilecek bulgular;

 1. Yenidoğan döneminde doğumu takiben Retinal veya Subkonjonktival Hemorajilere sıkça rastlanmaktadır. Bu durumlar, doğum travmalarına veya nadiren kanama diatezi, hipo/hipernatremi durumlarına bağlı olarak ortaya çıkmakta ve genellikle patolojik kabul edilmemektedir. Ayrıca göz kapağında ödem ve göz kapağının ters dönmesi ile de karşılaşılabilinir.
 2. Yenidoğanın görme muayenesinde normalde oftalmoskopla kırmızı refle saptanmalıdır.

Fundoskopik muayene ile bakılabilecek anormal bulguları

Lens Opasitesi

Konjenital Katarakt

TORCH virus enfeksiyonlarının göstergesidir.

Pupiller Işık Refleksinde Beyaz Refle (göz bebeğinde beyazlık)

Lens, vitreus ve fundus anormalliklerinin bul

usudur.

Retinoblastomu ve Retrolental Fibroplaziyi düşündürür.

 

 1. Okuler Doku Defektlerine de yenidoğan döneminde rastlanmakta ve Coloboma denilmektedir.
  1. Göz kapağı kenar defekti ile gözlenen Treacher Collins Sendromu,
  2. Konjenital iris yokluğu (Aniridia). Bu hastalık da görme keskinliğinde azalma ve nistagmus ile seyreder.
  3. İris ve retina defektleri gözlenebilir.

Taramada şüpheli bulunan vakaların 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarına vakit geçirmeden sevk edilmeleri gerekmektedir.

 

 

Çocukluk çağındaki normal görme gelişimi

 

Yaş

Normal Görme Gelişiminde Görme Yanıtları Ve Kapasitesi

1-3 ay 

       Işığa ve şekillere yanıt verme

       İncelemek ve keşfetmek için gözlerin oynatılması

       Hareketli objelerin ve ışığın takibi

       Canlı ve karışık şekillere bakma

       Yüze dikkatli bakma

       Gözleri sabitleme, birleştirme ve odaklama

       Yüzleri ayırt etme

       Objelere uzanma

3-7 ay 

       Göz hareketleri yumuşaktır, görme keskinliğinde artma vardır

       Objeleri hareket ettirir ve bakar

       Gözler objelerden vücut parçasına doğru takip eder

       Objelere doğru uzanmaya ve hareket ettirmeye çalışır

       Çevreyi inceler

       Bildiği yüzleri ve objeleri tanır

       Görme sahasına giren objeleri takip eder

       Objeden objeye görme dikkatini değiştirir

       Düşen objelere uzanır ve kurtarır

7-12 ay

 

       Objeleri beceriyle haraket ettirir

       Hareketleri ve karaltıyı takip eder

       Görme keskinliği ve akomodasyon iyidir

       Saklı objeleri araştırır

       Yüz mimiklerini ve kaba vücut hareketlerini taklit eder

       Bakma oyunları oynar

1-2 yaş

 

       Tüm görme becerileri gelişmiştir

       Objeleri bir araya getirir

       Objeleri birbirine uygun birleştirir

       Kitaptaki objeleri işaret eder

       Kalem veya fırça ile karalama yapar

2-4 yaş

 

       Uzaktaki objeleri gözüyle inceler

       Diğer kişilerin hareketlerini taklit eder

       Renkleri ve şekilleri ayrıştırır

       Görsel hafıza süresi artmıştır

       Objeleri renklerine göre ayrıştırır

       Geometrik şekilleri birbiriyle birleştirir

       Kaba daireler çizer

       Daire, kare ve üçgen şekillerini yerleştirir

       İki parçalı yap-bozu birleştirir

       Boyutlarına göre benzer şekilli objeleri eşleştirir

 

 

 

 • İdrar yolu enfeksiyonu sorgulanır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar (İYE), özellikle küçük kız bebeklerde daha fazla olmak üzere sık görülür. Gelişmekte olan ülkelerde bakteri kültür antibiyogramı genellikle yapılamadığından, tanı klinik belirtiler ve idrar mikroskobisine dayanır.

 

Tanı

Küçük çocuklarda, İYE’nin fizik muayene bulguları kusma, ateş, huzursuzluk ya da gelişme geriliği gibi özgül olmayan belirtilerdir. Daha büyük çocuklarda karın ağrısı, idrar yaparken ağrı ya da sık idrar yapma daha özgül belirtiler olabilir.

 

Tedavi

o   Çocuğa aşağıdaki durumlar dışında ev tedavisi verilir:

Ø   Yüksek ateş ve sistemik bulgular varsa (her şeyi kusma ya da içememe, emememe gibi)

Ø   Pyelonefrit belirtileri varsa (bel ağrısı ya da duyarlılığı) ya da

Ø   Bebek küçükse

 

Destekleyici bakım

Çocuğun, enfeksiyonun temizlenmesi ve dehidratasyonun engellenmesi için yeterli düzeyde sıvı alımının sağlanması gerekir. Bunu sağlamak için içmesi ya da emzirilmesi teşvik edilmelidir.

 

İzlem

Bir yaşından küçük erkek çocuklarda tüm İYE ataklarını, diğer çocuklarda birinciden sonraki ataklarda, nedeni bulmak için araştırılması gereklidir. Bunun için gerekli radyolojik ve ultrasonografik incelemelerin yapılabileceği bir kuruma sevk gerekebilir.

 • Üreme organları muayene edilir.
 • Çocuk ihmali ya da istismarını işaret eden bulgulara (bakımsız bebek, ilgisiz anne, annenin veya bakıcının bebeğe sert tavırları, vs) dikkat edilir.

1. Fiziksel Örselenmeyi düşündüren bulgular (Fiziksel İstismar)

         Bir yaşın altında bebeklerde motor yeteneklerine uymayan yaralar

         İleri sürülen kaza ile yara arasındaki orantısızlık

         Bir yaşın altındakilerde kırık

         Simetrik lezyonlar

         Farklı yaşta ekimozlar

         Çoklu ve spiral kırıklar

         Korunaklı bölgelerde yaralanma

         İki taraflı gözaltı ekimozu

         Bir şekle benzeyen yaralar

         Ağız yaraları

         Subkonjonktival kanamalar

         Yassı kemik kırıkları

         Metafiz kırıkları

         Eldiven çorap tarzı yanık

2. Cinsel örselenmeyi düşündüren bulgular

(Cinsel İstismar)

 

         Aldatılmışlık, kızgınlık, kirlenmişlik hissi,

         Utanç ve güvensizlik, kendini suçlama,

         Depresyon, düşük benlik saygısı,

         Ana-baba-kardeşler ve diğer kişilere yönelik öfke

         Ani başlayan gece korkuları, kâbuslar,

         Kendisine dokundurtmama,

         Gece-gündüz işemeleri, kaka kaçırma,

         Okul başarısızlıkları,

         Gelişim düzeyine uygun olmayan cinsel davranışlar

3. Duygusal örselenmeyi düşündüren bulgular (Duygusal İstismar)

         Güvensizlik, düşük benlik saygısı, içe kapanma,

         Temel becerilerin gelişmemesi,

         Yıkıcı davranışlar, ilişki kurmada güçlük,

         Depresyon ve öz kıyım düşüncesi

 

V.       Daha önceki izlemlerde tespit edilen bir sorun varsa tekrar değerlendirilir.

 

VI.      Bebeğin gelişimi 2. aydan itibaren “Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Rehberi kullanarak değerlendirilir.

 

VII.     Bebek prematüre ise “2. ay izleminde” uygun yönergeler kullanarak bebeğe profilaktik demir başlanır.

 

VIII.   Aşağıdaki konularda anneye danışmanlık verilir.

       Emzirme  

       Gaz çıkarma tekniği, uyku, kundaklamanın zararları

       Emzik ve biberon kullanmama, el yıkama ve bebek ile sağlıklı iletişim

       Önemli hastalık bulguları (ateş, iyi emmeme, kusma, ishal, sarılık, uykuya meyil, vs)

       Bebek hijyeni

       Bebeğin giysileri

       Kazalardan korunma

       Bebeklerin yanında sigara içilmemesi gerektiği

       Aile planlaması

 

IX.  Bebeğin aşıları kontrol edilir, eksik aşıları tamamlanır, aşı yan etkileri hakkında bilgilendirme yapılır.

X.   Bulgular kayıtlara işlenir.

XI.  Değerlendirme sırasında bebekte bir sorun saptanırsa ilgili yönergelere göre hareket edilir, gerektiğinde bebek bir uzmana yönlendirilir.

XII. Ailenin soruları yanıtlanır ve verilen önerilerle ilgili broşürler verilir.

XIII.   Kontrol için randevu tarihi belirlenir.

  

 

GELİŞİMİ İZLEME REHBERİ  

 

SORULAR

2 AY

4 AY

6 AY

9 AY

12 AY

1. Çocuğunuzun gelişmesi, yani öğrenmesi, isteklerini anlatması, anlaması, duyguları, ilişki ve davranışları, ellerini, bacaklarını kullanması, oyunları, işitmesi, görmesi gibi konularda sizi kaygılandıran herhangi bir şey var mı?

2. Çocuğunuz şimdi istediklerini size nasıl anlatır?

Kucaklandığında rahatlar,  mutluluk, açlık, huzursuzluk durumunda farklı sesler çıkarır.

Mutluluk, üzüntü gibi duygularını gösterir, kahkaha atar, “aa, uu” sesleri çıkarır.

“Agu”lar, sesli harfler ile sessizleri birleştirir (Ga, da, bı).

“Ga-ga”“Da-da” gibi heceleri birleştirir. İşaret eder, gösterir.

Değişik heceleri birleştirir, işaretlerle anlatır.  Bir anlamlı sözcük söyler (anne, baba, mama, su).

3. Çocuğunuz şimdi sizin söylediklerinizden neleri anlayabiliyor?

Konuşulduğunda, gülündüğünde yüzü değişir, dinler, ilgilenir.               

Konuşulduğunda ağıza bakar, “anne” nin sesini tanır, ona daha çok döner.

Kendi adını tanır, bakar, sese döner, konuşulduğunda seslerle yanıt  verir.

“Mama”,”hayır” gibi sık tekrarlanan basit sözcükleri anlar.

Tanıdığı kişi ve nesnelerin adını,                  ”ver, gitti, al” gibi komutları anlar.

 

4. Çocuğunuz şimdi ellerini  kollarını,  bacaklarını ve bedenini  nasıl hareket ettiriyor?

 

Yüzüstü iken başını kaldırır, çevirir, kollarını ve bacaklarını oynatır, yanından sırtına döner, ellerini genelde açık tutar.

 

Başını dik tutar, yüzüstü iken başını 90 derece kaldırır,

ellerini açık tutar, birleştirir.

 

Destekle oturur, önden arkaya,

arkadan öne döner, elleriyle uzanır, tutar, bacaklarına ağırlık verir basar.

 

Desteksiz oturur

Elden ele geçirir,  üzüm gibi küçük taneleri yerden alır.

 

Elleriyle tutunup ayağa kalkar, “tay-tay” durur, tutarak adımlar, işaret parmağını kullanır.

5. Çocuğunuz şimdi sizinle, aile bireyleri ile ilişkiyi nasıl kuruyor? Yabancılarla nasıl ilişki kuruyor? Arada ne gibi farklar görüyorsunuz?

Yüze bakar, izler, ağlarken kucaklansa kucağa yerleşir, susar, konuşulduğunda dikkatini verir, dinler, ilgilenir, karşılıklı gülümser.

Onunla oynanırsa dikkatli, canlı bakar, “anne”sine döner, güler. 

“Anne” sini ve yakın bakım veren diğer kişileri tanır, kendisi onlara uzanır, güler, yüzlerini inceler, heyecanını,  öfkesini belirtebilir.

İstemli, amaçlı ilişki kurar. Oyuncu yüz takınır, “anne”nin yüzüne uzanır, bu sırada güler, öfkeli ifadeyle yemeğini dökebilir, yabancılardan uzaklaşabilir. 

Yakınlık, sıcaklık, mutluluk, kendini gösterme, araştırma, karşı gelme, öfke, korku, çekinme gibi birçok duygusunu davranışları ile gösterebilir. Örn: Anneye sarılır, öper, yeni bir oyuncağı birlikte araştırır, yabancı ortamda sokulup arkasına saklanabilir, annenin kızgınlığına öfkeyle karşılık verebilir.

6. Çocuğunuzun şimdiki oyunlarını bana anlatırmısınız.

Gözleri ile her yönü izler, birçok sese cevap verir, dinler, kucaklanınca rahatlar, oyunlara gülümser.

Onunla oynandığında sesler çıkarır, oyuncağı, elini, ağzına götürür, sesleri taklit eder, uzanır, çıngırağı yakalar.

Ağzına götürür, ellerine bakar, oyuncakları sallar, “cee” oyununa şaşkınlıkla tepki verir,  aynaya bakar, güler. 

Ağzına götürür, yeni oyuncağı merakla araştırır, atar, vurur, arar, “tel sarar,” “cee,” el çırpma gibi hareketleri taklit eder.

Ağzına götürür, atar, vurur, kap-kacak doldurur boşaltır, çeker, sürür, araba sürer, oyuncak nasıl işliyor araştırır, çizgi çizmeyi taklit eder.

 

 

 

SORULAR

15 AY

18 AY

2 YAŞ

3 YAŞ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM

1. Çocuğunuzun gelişmesi, yani öğrenmesi, isteklerini anlatması, anlaması, duyguları, ilişki ve davranışları, ellerini, bacaklarını kullanması, oyunları, işitmesi, görmesi gibi konularda sizi kaygılandıran herhangi bir şey var mı?

2. Çocuğunuz şimdi istediklerini size nasıl anlatır?

 

“Anne, baba, mama”dan başka bir anlamlı sözcük söyler,

işaretle istediklerini gösterir.

En az 3 anlamlı sözcük kullanır.  Ailesi onu anlayabilir.

En az 6 anlamlı sözcüğü vardır, ”su ver” gibi iki sözcüklü cümle kurar.  Yabancılar söylediklerinin %25′ ini anlar.

Çoğullu, özneli, üç, dört sözcüklü cümle kurar.  Söylediklerinin %50′ si anlaşılır.

Geçmiş, gelecek zaman kullanır. 4-5 sözcüklü cümleler kurar. Öyküleri hatırlar, anlatır. 

3. Çocuğunuz şimdi söylediklerinizden neleri anlayabiliyor?k               

“Ayakkabılarını getir” gibi basit komutları; “Anne nerde?” gibi basit soruları anlar. Veda eder, el sallar.

“Anne evde mi ?” gibi basit soruları, tanıdığı nesne ve kişilerin ismini, tek basamaklı komutları anlar.

Çoğu nesnenin ismini, üstünde, altında, yanında gibi kavramları iki basamaklı komutları anlar.

Çok basamaklı komutları anlar. “Aynı” ve “farklı”, “gerçek” ve “hayal” gibi kavramları, bazı sayıları, renkleri bilir.

4. Çocuğunuz şimdi ellerini  kollarını,  bacaklarını  ve bedenini  nasıl hareket ettiriyor?

Elleriyle tutunup ayağa kalkar, “tay-tay” durur, tutarak adımlar, işaret parmağını kullanır.

Yardımsız   yürür, yürürken  topu atabilir, kalem tutar, çizgi çizer.

Merdiven çıkar, topa tekme vurur, üst üste dizebilir.

Top atar, yerinden sıçrar, atlar, 6 küpten kule yapar.

Desteksiz, tutunmadan, ayaklarını değiştirerek merdiven iner, çıkar. Sıçrar, sek-sek oynar.

5. Çocuğunuz şimdi sizinle, aile bireyleri ile nasıl ilişki kuruyor? Yabancılarla nasıl ilişki kuruyor? Arada ne gibi farklar görüyorsunuz?

Yakınlık, sıcaklık, mutluluk, kendini gösterme, araştırma, karşı gelme, öfke, korku, çekinme gibi birçok duygusunu davranışları ile gösterebilir. Örn: Anneye sarılır, öper, yeni bir oyuncağı birlikte araştırır, yabancı ortamda sokulup arkasına saklanabilir, annenin kızgınlığına öfkeyle karşılık verebilir.

Yakınlarının davranışlarını taklit eder (babasının şapkasını giyip gururla baba gibi yürümek gibi), söz ve işaret kullanarak istediklerinin çoğunu ailesine anlatır.

Birçok duygusunu sözle ifade eder, yakınlarını tanır, ayırır, onlarla kişilere özgü ilişkiler kurar.

Anne veya babasının rolüne girebilir, daha çok bağımsız olmayı, kendisi başarmayı  ister.

Karşısındakinin aklından geçen birçok düşünce ve duyguyu fark eder. Değişik kişilikleri ayırabilir, ona göre davranır.

6. Çocuğunuzun şimdiki oyunlarını bana anlatırmısınız”

Ağzına götürür, atar, vurur, kap-kacak doldurur boşaltır, çeker, sürür, araba sürer, oyuncak nasıl işliyor araştırır, çizgi çizmeyi taklit eder.

Telefonla konuşma, tarakla tarama, bebeği besleme, uyutma  gibi çok basit hayali oyunlar kurar, öykü dinler. 

Bebeğini beslemek gibi en az  bir duygu, düşünce, temayı aktaran hayali oyunlar kurar, sevdiklerini bu oyuna katar.

Önce yemek pişirip sonra bebeklere yedirmek gibi iki veya fazla duygu, düşünceyi yansıtan hayali oyunlar kurar. 

Karmaşık duygu ve düşünceleri yansıtan zengin hayali oyunlar kurar.  Karşılıklı kurallı, rol dağılımlı  oyunlar (saklambaç, evcilik gibi) oynayabilir. Resim yapar. En az 3 parçalı (baş, kol, bacak) insan resmi çizer.

7. Çocuğunuz şimdi kendisi için neler yapabiliyor?

Parmaklarını kullanarak kendini besler. Oyuncaklarından istediklerini seçip alabilir.

Çatal, kaşık, bardak kullanır, yardımsız  ceketini çıkarabilir.  

Yardımsız ceket giyinebilir.  Tuvalet eğitimi ilerlemektedir.

Ustalıkla çatal, kaşık kullanır. Yardımsız giyinir, soyunur. Gece ve gündüz tuvalet eğitimi tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

GELİŞİMİ  DESTEKLEME  REHBERİ  

0 – 4  AY

4 – 6  AY

9 -12 AY

Duyguları:

 

© Şefkatli bakımınız, ağlayınca yanıtlamanız, sıkıntısını giderip kucaklamanız, onu yatıştıracağınıza güvenmesi ile istediğinde sizinle ilişkiye geçebileceğini öğrenecek.

© Doğumdan itibaren sizi görmekte, işitmekte, size doğru  dönebilmekte, ağlayarak kendisini anlatabilmekte, farklı sesler çıkarabilmekte.

 

© Dünyayı tanımak istiyor, öğreneceği çok şey var. Ellerini keşfetmesi uzanmasının başlangıcı. En duyarlı tanıma organı ağzı olduğundan ellerini serbest bırakmanız, güvenli nesneleri ağızına götürmesini engellememeniz  öğrenmesini kolaylaştırır.

 

© Huyunu, mizacını tanımanız, ona göre davranmanız uyumunu, öğrenmesini destekler.

© Pek çok şeyi anlamaya ve size anlatmaya çalışıyor! Sizi dinleyecektir. Konuşmaya merak sarması ve sözcükleri anlamaya başlaması için çıkardığı sesleri tekrar etmeniz,  konuşup, onun yaptıklarını, hissettiklerini ona anlatmanız, herşeyi, herkesi tanıtmanız, kitap, albüm, resim göstermeniz onu geliştirir.

 

Hareketleri:

© Yerde yatırarak, doğrulup dönerek güçlenmesine olanak vermeniz, otururken dengesini sağladıkça yastıklarını azaltmanız sırtını güçlendirecektir.

Duyguları:

© Hareketlendikçe sizden uzaklaşabileceğini fark edip, ürkebilir. Saklambaç, el sallama, “ce-e” ayrılıkla başetmeyi öğreten oyunlardır.

© Onu sevgi ve ilginizle ödüllendirip, başaracağı duygusunu arttırmanız, merakını, coşkusunu destelemeniz (ör: kitabın sayfalarında sürprizlerle karşılaşınca, birşeyi keşfedince, coşkuyla ona bakmanız) öz güvenini destekleyecektir. 

 

 

İletişimi :

© Ev eşyalarıyla (plastik şişe, bardak, tahta kaşık, tabak, kap kacak) oynaması, içlerine ceviz, mandal atması, boşaltması, plastik kutuları açma, kapaması, iç içe üst üste koyması, yiyecekleri (ekmek, pilav, makarna, peynir) parmak uçlarıyla tutup kendini beslemesi parmaklarını geliştirecektir.

© Artık size güvendiği gibi kendine de güvenmeli! Bağımsızlık ve kendi istediğini yapma duyguları onu inatçı kılabilir. Bir yandan bebekliği bırakmamayı, bir yandan büyük çocuk olmayı, kucaklanmayı ve başına buyruk olmayı aynı anda isteyebilir. Huzursuzluğunu anlayışla karşılayıp, inatlaşmamanız, bebek olmak isteyince bebek, çocuk olmak isteyince çocuk olmasına olanak tanımanız, onu rahatlatacaktır.

© Cinsel organını keşfetmesi, koruması, kaybetmekten korkması bu dönem ya da öncesinde başlar. Sünnetini ya doğumdan sonra ilk 6 ay içinde ya da 8-9 yaşından sonra yaptırmanız uygundur. Duygusal anlamda çok hassas olan erken çocukluk ve okul öncesi dönemde sünnet yapılmasını,  başkalarının çocuğumuzun cinsel organına ait şakalar yapmasını engellemeliyiz.

 

 

İletişimi:

© Sözcükleri yarım söylediğinde düzeltmesi gerektiğini düşünmeyiniz, bu zaman içinde kendiliğinden olacaktır. Telefonla konuşma, bebek besleme, araba sürme gibi basit hayali oyunlar oynaması, basit oyunlarda “bir sen, bir ben” gibi sıra alması, öyküler, kitaplar, şarkılı oyunlar, vücut parçalarını öğretmeniz onu geliştirir.

 

Hareketleri:

© Koşma, tırmanma, top, iple çekmeli oyuncaklar, parka ve bahçeye götürülmesi bedenin güçlenmesine yardımcıdır.

© Bu dönemde öz güveni, kişilere özgü ilişkileri ve onlara güveni pekişmektedir. Başkalarına duygularını, düşüncelerini anlatabilme, birşeyler yaratma, ortaya çıkarma isteği ve merakı doruğunda! Sorular sormasına ve anlatmasına fırsat tanımanız; sorularını yanıtlayıp, bilmediğinizi başkasına sorarak,araştırarak ona örnek olmanız, anlayabileği şeylerin neden ve sonuçlarını anlatmanız, merak ve araştırıcılığını destekler.

© Konuşması ve anlaması ilişkilerinin temel taşı! Duyduklarını anlamaya, cümle kurmaya, olayları, duygularını, öyküleri anlatmaya çalışacak. Pek çok kavramı (büyüklük, cinsiyet, ağırlık, renkler, dokular) öğretmeniz, yaşadığı olayları anlattırmanız, konuştuğu (evcilik gibi) tüm oyunlara zaman tanımanız onu destekleyecektir.

© Yiyecekleri ayıklama, resim yapma, karalama, kesme yapıştırma, boncuk dizme, düğme ilikleme, giyinme, çatal kaşıkla yemeğini kendisinin yemesi parmak becerilerini geliştirir.

<span style=”font-family: Symbol; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: ” times=”” new=”” roman”;=”” mso-hansi-font-family:=”” “times=”” mso-char-type:=”” symbol;=”” mso-symbol-font-family:=”” symbol;”=””>© Koşup, zıplama, tırmanma, merdiven inip çıkmada güçlenmesi, dostluklar kurması ve başarma duygusunun pekişmesi için parka, bahçeye götürebilirsiniz. Doğada ve açık havada gördükleri, yapabildikleri, doğayı sevmesi, tanıştığı çocuklar, erişkinler, hayvanlar, bitkilerle kurduğu dostluklar çocuğunuzu ve sizi  zenginleştirecektir. Çocuğunuzu anasınıfına göndermeyi unutmayınız !

 

Geliştirenler: Doç.Dr. İlgi Ertem, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Canan Gül Gök

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

Gelişimsel Pediatri Ünitesi. Her hakkı geliştirenlere aittir. İzinsiz çoğaltılamaz. 

Bilgi için: ertemilgi@yahoo.com

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir